1953 Motorola 56R (Mester),1953

1953

1953 Motorola 56R (Mester)