1941 Mororola 51X19 (Saskia),1941

1941

1941 Mororola 51X19 (Saskia)